Про проект

Rate this item
(2 votes)

Мережева інформаційно-аналітична система оцінювання досягнень учнів України (далі - МІАСОД) є інтерактивною мережевою інформаційно-аналітичною системою, у середовищі якої забезпечується облік навчальних досягнень учнів (студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів та ін.), які є переможцями Міжнародних і фінальних етапів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру «Мала академія наук України», регіональних інтелектуальних змагань тощо.

МІАСОД впроваджується з метою виявлення факторів впливу на розвиток інтелектуального потенціалу держави та сприяння забезпеченню гарантій для учнів у подальшому особистісному становленні. Для обчислень рейтингу застосовуються алгоритмічний та кваліметричний наукові підходи.

Впровадження МІАСОД уможливлює: визначення стратегії розвитку інтелектуального потенціалу держави; налагодження системи державно-громадського управління навчальними закладами у векторі виявлення інтелектуального потенціалу держави через інформування суспільства, органів державної влади всіх рівнів про якісні показники досягнень учнівської молоді; створення широкої інформаційної бази для аналізу та прийняття відповідних управлінських рішень щодо організації учнівських об’єднань за інтересами з різних напрямів життєдіяльності суспільства; забезпечення відповідних умов для моніторингу навчально-пізнавальної діяльності учнів навчальних закладів України та її стимулювання.

Основним завданням МІАСОД є аналітична обробка інформації щодо рівня та якості навчальних/інтелектуальних досягнень учнівської молоді України.

Глобальною місією МІАСОД є виявлення, мотивування і стимулювання інтелектуального потенціалу держави з метою формування духовно розвинутої, освіченої особистості - майбутнього грамадянина України.

МІАСОД включає: рейтингову систему навчальних/інтелектуальних досягнень учнів за результатами оцінювання якості їхньої навчально-пізнавальної діяльності, що здійснюється без залучення коштів державного та місцевих бюджетів та проводиться на добровільних засадах (на міжнародному і всеукраїнському рівні здійснюється МОН України, на місцевому – місцевими органами управління освітою), а також; рейтингову систему навчальних/інтелектуальних досягнень учнів за результатами внутрішнього моніторингу їхньої навчально-пізнавальної діяльності (на всеукраїнському рівні здійснюється НЦ "МАН України").

Суб’єктами МІАСОД є: суб’єкти оцінювання навчальних/інтелектуальних досягнень, суб’єкти освітнього процесу – учні навчальних закладів України.

Збір, систематизацію та збереження інформації про інтелектуальний потенціал учнівської молоді, що завантажуються до МІАСОД,

здійснює Національний центр "МАН України".

Read 132 times